Biznes

Jak założyć firmę w Polsce? Krok po kroku

Jak założyć firmę w Polsce? Krok po kroku

Mimo iż życie polskich przedsiębiorców często nie jest usłane różami, samo założenie firmy wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Nosisz się z zamiarem rozpoczęcia własnego biznesu? Sprawdź, jak założyć firmę w Polsce – przedstawiamy poradnik krok po kroku!

Kiedy założenie firmy jest konieczne?

Jeśli planujesz rozpocząć działalność na własny rachunek w dowolnej branży, najprawdopodobniej prędzej lub później czeka Cię założenie firmy. W wielu przypadkach wcale nie trzeba jednak robić tego od razu. Zanim więc zaczniesz zastanawiać się, jak założyć firmę, sprawdź, czy musisz to robić. Ustawa Prawo Przedsiębiorców z 2018 roku zezwala bowiem pod pewnymi warunkami na prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowanej). Tym samym można zrezygnować z formalności związanych z założeniem firmy, a także nie ponosić kosztów z tytułu opłat ZUS.

Jeśli:

 • dana osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej,
 • uzyskiwane z działalności przychody (kwoty należne, nawet jeśli nie zostaną faktycznie otrzymane) nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty przewidzianego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2023 r. jest to 1700 zł),

nie musisz zakładać działalności gospodarczej. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą jedynie dorobić niewielkie kwoty do domowego budżetu lub też rozkręcać swój biznes stopniowo. Należy przy tym zaznaczyć, że jeśli w jakimkolwiek miesiącu przychody przekroczą wymieniony wyżej pułap, konieczne będzie niezwłoczne założenie firmy.

Zakładanie firmy krok po kroku

Jak natomiast wyglądają formalności, gdy zdecydujesz się na założenie firmy? W przypadku najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności (czyli działalności jednoosobowej oraz spółki cywilnej) cały proces jest bardzo prosty. Jak wygląda zakładanie firmy krok po kroku?

 1. Wybór formy opodatkowania – nowi przedsiębiorcy mogą się rozliczać podatkiem PIT według skali podatkowej (12% i 32%) lub stawki liniowej (17%), albo za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór formy opodatkowania może znacząco wpływać na koszty prowadzenia działalności, dlatego warto poświęcić mu sporo uwagi.
 2. Wybór nazwy firmy – nazwa musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, a poza tym dowolne człony (np. opisujące rodzaj działalności).
 3. Wybór kodów PKD – kody PKD opisują typ prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca musi wskazać minimum jeden. Odpowiednie kody można znaleźć za pomocą specjalnej wyszukiwarki dostępnej w internecie.
 4. Wniosek o wpis do CEIDG – po podjęciu kluczowych decyzji można wypełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1 dostępny w urzędzie oraz online. Jego złożenie jest tożsame z założeniem działalności gospodarczej.

Co więcej, możliwe jest założenie firmy przez internet. Wniosek o wpis do CEIDG można bowiem złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym (wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu na wniosku),
 • online (z potwierdzeniem za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego),
 • online z potwierdzeniem w urzędzie.

Złożenie wniosku jest darmowe, a dane są wprowadzane do systemu w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego.

Jak założyć firmę – dalsze kroki

Formalnie do założenia firmy jednoosobowej potrzebny jest tylko wniosek o wpis do CEIDG. Przedsiębiorca musi jednak również:

 • zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia  zdrowotnego;
 • zgłosić zatrudnione osoby, m.in. pracowników, zleceniobiorców, osoby  współpracujące, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia  zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • opcjonalnie zgłosić członków swojej rodziny oraz członków rodziny zatrudnionych osób do ubezpieczenia  zdrowotnego.

Dokumenty można złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 lub bezpośrednio w placówce ZUS, listownie albo elektronicznie (przez program Płatnik lub aplikację e-Płatnik). Nowy przedsiębiorca ma na to 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (czyli daty wskazanej na formularzu CEIDG-1 jako dzień rozpoczęcia działalności).

Po spełnieniu tych obowiązków pozostanie Ci już jedynie skupienie się na swojej nowej firmie!

Materiał partnera

Udostępnij