Lifestyle

Tłumaczenie ustne – trudne zadanie

Tłumaczenie ustne – trudne zadanie

Tłumaczenie ustne, symultaniczne to forma tłumaczenia, która odbywa się na żywo w czasie rzeczywistym. Tłumacz symultaniczny tłumaczy mówioną wypowiedź na bieżąco, równolegle z mówcą, zazwyczaj przez mikrofon. Tłumaczenia symultaniczne (konferencyjne) są najczęściej stosowane podczas międzynarodowych konferencji, sympozjów, szkoleń, a także spotkań biznesowych i rozmów handlowych.

Co jest potrzebne do tłumaczenia konferencyjnego?

Tłumaczom symultanicznym potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednie warunki do pracy. Sprzęt ten składa się z mikrofonu, słuchawek oraz kabiny dźwiękoszczelnej, w której tłumacz pracuje. Kabina ta jest niezbędna, aby tłumacz mógł skupić się na pracy bez zakłóceń dźwiękowych oraz aby nie przeszkadzał innym uczestnikom konferencji. 

Ponadto tłumacz potrzebuje również dostępu do materiałów konferencyjnych i informacji o tematach poruszanych podczas konferencji, aby móc lepiej zrozumieć kontekst i terminologię.

Wyjątkowe cechy

Tłumacz symultaniczny musi posiadać również wyjątkowe umiejętności, takie jak szybkie myślenie, skupienie uwagi oraz doskonałą znajomość języka źródłowego i docelowego. Musi być w stanie błyskawicznie przetłumaczyć mówione słowa na inny język bez zakłócania przepływu informacji.

Oprócz tego musi być w stanie dostosować swój język do sytuacji i publiczności. W zależności od kontekstu konferencji tłumacz musi umiejętnie dostosować swój styl i ton tłumaczenia, aby przekazywać informacje w sposób zrozumiały i odpowiedni dla odbiorców.

Wreszcie, powinien zachować etykę zawodową i poufność informacji. Konferencje międzynarodowe często dotyczą poufnych tematów, a tłumacz symultaniczny musi zachować dyskrecję i nie ujawniać żadnych informacji poza salą konferencyjną.

Inne rodzaj przekładu

Są jeszcze dwa inne rodzaje tłumaczeń ustnych: konsekutywne i szeptane.

Tłumaczenie konsekutywne to forma tłumaczenia ustnego, która polega na tłumaczeniu wypowiedzi po jej zakończeniu. Tłumacz ustny, konsekutywny odsłuchuje fragment mówcy i później, po jego zakończeniu, tłumaczy go na inny język.

Tłumaczenie konsekutywne jest zwykle stosowane w mniejszych grupach lub w sytuacjach, gdy tłumaczenie symultaniczne jest niemożliwe lub niepraktyczne, na przykład w przypadku rozmów handlowych, spotkań biznesowych, a także w przemówieniach na uroczystościach.

Z kolei szeptane to tłumaczenie „do ucha”. Tłumacz siedzi/stoi zaraz przy osobie, którą trzeba wspomagać tłumaczeniem i szepcze do ucha przełożony tekst. 

Każda z tych form wymaga niezwykłej biegłości w języku obcym, ponieważ przekład musi być i poprawny językowo (gramatycznie), i kulturowo. Kontekst ma bowiem często niebagatelne znaczenie.

Udostępnij