Finanse

Alternatywa dla tradycyjnych funduszy

Alternatywa dla tradycyjnych funduszy

W dobie szalejącej inflacji, kryzysu gospodarczego oraz wojny u naszych wschodnich sąsiadów każde dodatkowe źródło dochodu wspomagające budżet domowy staje się niemal na wagę złota. Inwestowanie jako jedna z form pozazarobkowego pomnażania posiadanych oszczędności zyskuje na popularności. Zasada działania opiera się na zarabianiu własnym kapitałem poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe obecne w obiegu giełdowym. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, jednak istnieją sposoby na minimalizowanie tego niebezpieczeństwa. Zaliczyć do nich można instrumenty o niskim wskaźniki ryzyka, takie jak papiery dłużne skarbu państwa, czy bezpieczne fundusze inwestycyjne, w skład których wchodzą głównie obligacje. Innym sposobem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, dzięki czemu można osiągnąć równowagę pomiędzy narzędziami o wysokim wskaźniki ryzyka, ale dającym szansę na osiągnięcie wysokich zysków A tymi, które zapewniają stabilne wzrosty przy niskim ryzyku. Na giełdzie funkcjonują również fundusze naśladujące koniunktury, czyli ETFy. Czym są i jakie wiąże się z nimi ryzyko? Czy są sposobem na rozsądne inwestowanie?

ETF czy zrównoważone inwestowanie

Pośród innych narzędzi inwestycyjnych fundusze ETF zaliczane są do instrumentów pasywnego inwestowania. Fundusze ETF emitują jednostki uczestnictwa i inwestowanie rozpoczyna się przez zakup określonej ilości takich jednostek. Mają one za zadanie odzwierciedlenie koniunktury najważniejszych indeksów giełdowych. Nie chodzi tu o przekroczenie ich wartości, ale o zachowanie dynamiki wzrostów i spadków tych indeksów, co jest łatwiejsze do przewidzenia i oszacowania niż tradycyjne inwestowanie w akcje. Strategia tych funduszy w dużej mierze opiera się na składzie portfela, który odzwierciedla skład indeksu, na którym ma bazować. Inwestujemy tu nie w poszczególne akcje, a w indeksy giełdowe. W tym wypadku mamy do czynienia z szeroką dywersyfikacją, a tym samym stosunkowo niskim ryzykiem z inwestycji. Fundusze ETF mają niskie opłaty wynikające z ich struktury – nie muszą być poddawane dogłębnej analizie rynkowej. Średnie opłaty w tym przypadku wynoszą kilka dziesiątych procenta podczas gdy w przypadku akcji opłaty sięgają od kilku do kilkunastu procent. Jest to zatem sposób na tanie inwestowanie kapitału. Zyski osiągane z funduszy ETF mieszczą się w średniej rynkowej. Posiadają one także dużą płynność. W każdej chwili można nabyć i sprzedać jednostki uczestnictwa. W płynności funduszy ETF udział mają moderatorzy, których zadaniem jest płynny obrót jednostkami uczestnictwa. Możliwość zakupu i zbycia jednostek ma miejsce na każdej sesji giełdowej.

Fundusze ETF jako fundusze notowane na giełdzie są dobrą opcją w szczególności dla osób nieposiadających doświadczenia w inwestowaniu. Dają one możliwość w bezpieczny sposób poznać mechanizmy funkcjonujące na giełdzie przy relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym i niskimi kosztami. Są też wymieniane jako jedne z najkorzystniejszych rozwiązań dla mniejszych inwestorów, jednocześnie spełniają wszystkie zasady skutecznego inwestowania.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij