Rokowania Śląska

Gospodarka i tendencje rozwojowe regionu Górnego Śląska

 

Rokowanie Gospodarki ŚlaskiejGórny Śląsk przez długi czas bazował gospodarczo na górnictwie oraz hutnictwie, które także i dzisiaj kojarzone są z tymi terenami. Niemniej jednak struktura gospodarcza regionu jest znacznie bardzie rozbudowana i stwarza ona szerokie możliwości inwestycyjne dla przedsiębiorców szukających optymalnego miejsca do rozwoju.

Głównymi gałęziami gospodarki województwa śląskiego są przemysł oraz usługi. W województwie w branży przemysłu pracuje ponad 488 tysięcy osób, co stanowi ponad 17% przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w kraju. Duże znaczenie ma w szczególności obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Rybnickiego Okręgu Węglowego. W województwie znajduje się także wielokrotnie wyróżniana i obecnie najbardziej perspektywiczna dla biznesu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), w której zlokalizowanych jest w szczególności wiele firm z branży motoryzacyjnej. Rolnictwo, które niegdyś było popularne na tych terenach, jest w mniejszości.

Na atrakcyjność inwestycyjną regionu wpływa także bardzo dobrze rozwinięta sieć transportowa. Przebiegają tędy między innymi autostrady A1 oraz A4, które łączą tereny województwa śląskiego z Czechami, Niemcami oraz z Ukrainą.

Wysoce uprzemysłowione tereny, obecność strefy ekonomicznej, również wysoka liczba ludności, dobra komunikacja oraz policentryczny charakter województwa śląskiego powodują, że jest ono obecnie jednym z najlepszych terenów do rozwoju własnego biznesu. Co roku swoje zakłady otwiera tutaj wiele firm, przed którymi Śląsk otwiera szerokie możliwości.