Historia Gospodarki

Górny Śląsk – region i historia gospodarki

 

Historia regionu i gospodarki GórnegośląskaGórny Śląsk pojmowany jako kraina historyczna znajduje się na obszarze Polski oraz Czech. W Polsce jest on południowo-wschodnią częścią Śląska. Województwo śląskie z kolei obejmuje wschodnią część historycznych terenów Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski.

W województwie śląskim żyje obecnie około 4,59 miliona osób, co powoduje, że jest to jeden z regionów o najwyższej gęstości zaludnienia oraz urbanizacji. Najbardziej zaludnione Górnego Śląska to: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy.

W przeszłości ziemie Górnego Śląska przez długi okres znajdowały się pod panowaniem czeskim, austriackim, niemieckim, co w dużej mierze wpłynęło na ich obecny charakter, zwyczaje, tradycje, z także zabytki. Właściwie aż do XVIII wieku Śląsk był przede wszystkim regionem znanym z rolnictwa, dopiero od XIX wieku, czyli od czasów rewolucji przemysłowej dokonały się znaczne zmiany. Industrializacja oraz rozbudowa sieci komunikacyjnych, w tym kolei doprowadziły do tego, że region był jednym z najlepiej rozwiniętych w okolicy, przyciągał nową ludność i rozbudowywał się szybko.

Od stuleci gospodarka Górnego Śląska jest w szczególności powiązana z górnictwem oraz hutnictwem, czego świadectwem jest także wiele zabytków przemysłowych. Od starożytności na obecnych ternach województwa śląskiego wydobywano ołów, srebro, rudy żelaza, od końca XVIII wieku aż do końca wieku XX intensywnie rozwijała się tutaj branża górnicza oraz hutnicza. Również w regionie znajdowały się zakłady przemysłu drzewnego i papierniczego, włókiennicze, przemysłu spożywczego.